Támogatóknak

Mint bejegyzett, hivatalos keretek között működő szervezet, a Most mint soha Alapítvány a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés z) pontja alapján – figyelemmel a 7.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltakra is – az adózás előtti eredmény csökkentése céljából jogosult adóigazolás kiállítására a vállalati keretek között működő szervezetek részére.

Amennyiben vállalatként, vállalkozóként támogat, úgy kérjük, az adóigazolás kiállításához szükséges információkat, vagyis a szervezet pontos nevét, adószámát, székhelyét (esetlegesen a székhelytől eltérő postacímet) szíveskedjenek eljuttatni e-mailen keresztül a Most mint soha Alapítvány központi e-mail címére: beata@mostmintsoha.com.

Dániel és Bercel támogatása

Amennyiben megismerve Dani és Berci, az izomsorvadásos betegségben (SMA-ban) érintett fivérek történetét úgy gondolja, Ön is hozzájárulna támogatásával fejlődésükhöz, azért fogadja őszinte hálánkat!

Adományait a Most mint soha Alapítvány számlájára teljesítheti a következő utalási adatokkal:
Név: Most mint soha Alapítvány
Bank: Unicredit Bank
Bankszámlaszám: 10918001-00000109-14120019
IBAN: HU58 1091 8001 0000 0109 1412 0019
SWIFT: BACXHUHB
Közleménybe írható: Dani, Berci – adomány

 

Támogatottjaink adományozása

Köszönjük, hogy alapítványunkon keresztül támogatja kedvezményezettünket. Támogatását a fenti adatoknak megfelelően a Most mint soha Alapítvány számlájára teljesítheti, azonban felhívnánk figyelmét, hogy közleménybe minden esetbe írja be a támogatni kívánt személy nevét! (Pl: Kiss Péter – Adomány). Enélkül nem tudjuk beazonosítani, hogy a támogatás mely támogatott részére került átutalásra, így félő, hogy nem tudjuk továbbítani az Önök által támogatni kívánt személynek. A beérkezett adományokat összegezve, heti rendszerességgel továbbítjuk a támogatott személy számlájára.

A támogatásokból nem kerül levonásra jutalék, támogatása teljes egészében a támogatni kívánt személy bankszámlájára kerül továbbutalásra. Alapítványunk fenntartja a jogot, hogy nagyobb összegű utalások továbbítása esetén a pénzforgalmi költségekre igényt tartson.

Köszönjük támogatását!